logo
 

NAŠE SLUŽBY

Detektivní služby

Hledání osob

Hledání majetku

Zjišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem

Získávání informací týkajících se osobního stavu občanů, fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů

Získávání informací v souvislosti s vymáháním pohledávek

Vyhledávání protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství

Poradenství k výše uvedeným činnostem

Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek

Naše detektivní kancelář provádí vymáhání pohledávek pro firemní i soukromé osoby.

Naše postupy vymáhání vůči dlužníkům zahrnují všechny legální možnosti, od upomínání přes domluvu, osobní vymáhání i exekuce.

K vymožení pohledávky přistupujeme komplexně a to od prvotní provedení analýzy finanční situace dlužníka s následným řešením jeho problému až po řešení jeho finanční situace za účelem následného uspokojení pohledávky věřitele.

PŘÍKLAD MANDATNÍ SMLOUVY (KE STAŽENÍ)
PŘÍKLAD SMLOUVY O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY (KE STAŽENÍ)

Další služby

Detektivním způsobem provedeme získání citlivých informacích a údajů, které nelze běžně zjistit. Zjistíme rozsáhlé informace a majetkové poměry o osobách a firmách.

Prověříme jednotlivce a společnosti z hlediska jejich image, úmyslů, cílů, nebo pověsti.

Došetřujeme případy včetně zvlášť závažných, které byly policií, nebo soudy odloženy, nebo nevyřešeny. Zajistíme důkazy pro úspěšné vyřešení vašeho sporu.

Nasadíme naše ozbrojené pracovníky při mimořádných událostech, ohrožujících vaše zdraví, nebo majetek.

Vyklizení neoprávněných obývaných prostor, bytů a domů.

Detektivní služby
Vymáhání pohledávek
Další služby
sipka